Sekure - utbildning och handläggning i svåra ärenden inom socialtjänsten

Vi erbjuder utbildning och handledning i komplicerade ärenden

Åtgärder för att skydda personal

Kontakter med media

Rättsäker hantering

Skyddsbedömning

Hotbildsanalys


Vi är behjälpliga med

Juridiskt biträde inom socialtjänstens samtliga områden

Utredning

Myndighetsutövning

Chefsbemanning

Handledning:

- Ärendegenomgång

- Analys

- Mål med ärendet

- Kvalitetssäkring

Mejla oss er förfrågan så hör vi av oss till er.

Vi är:

Socionom/handledare 

Socionom 

Jurist 

 


Med anledning av den typ av ärenden som vi hanterar är vi anonyma på denna sida. Vi återkommer gärna per telefon eller epost när vi mottagit din förfrågan. 
© Copyright. All Rights Reserved Sekure 2019