Om ossVi är en grupp erfarna specialistsocionomer med lång bakgrund inom socialtjänst, polisväsende, kriminalvård m.m. Vår specialitet är högriskärenden, dvs. särskilt svåra och känsliga ärenden med hög komplexitet. Det kan handla om LVU-ärenden, psykisk ohälsa, missbruk, våld eller hot om våld. I gruppen finns också en förvaltningsjurist med erfarenhet av svåra ärenden.

Vi bistår med bland annat utbildning, handledning och säkerhetsplanering. Vi har medarbetare som har sekretessmarkering, vilket underlättar handläggning.

Samtliga har mångårig erfarenhet av handläggning i socialtjänstens myndighetsutövning. Särskild kompetens finns i barn och ungdomsutredning och utredningar med höga säkerhetskrav och där det finns behov av att utvärdera och hantera hotbilder.

Vi är baserade i stockholmsregionen men hanterar uppdrag över hela landet. Referenser finns från flera kommuner och socialkontor.


Mejla oss er förfrågan så hör vi av oss till er.

Vi är:

Socionom/handledare 

Socionom 

Jurist 

 


Med anledning av den typ av ärenden som vi hanterar är vi anonyma på denna sida. Vi återkommer gärna per telefon eller epost när vi mottagit din förfrågan. 
© Copyright. All Rights Reserved Sekure 2019